VELEPREHRANA A.D. – Banja Luka

Skladišta

Visokoregalno skladište

Sva skladišta označene žutom bojom su slobodna a crvenom bojom su označena skladišta koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana skladišta -neprehrana .

Korisnici skladišta su: TRIGMA, EUROPAPIR, DEUS, HERCEGOVINA VINO, MG LOTUS, DEMI, MEPAS, MCI.

Visokoregalno skladište

Sva skladišta označene žutom bojom su slobodna a crvenom bojom su označena skladišta koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana skladišta - prehrana.

Korisnici skladišta su: INTEREUROPA, MEGA TREJD, DEMI.

SKLADIŠTE BEZ RAMPE

Visokoregalno skladište

Sva skladišta označene žutom bojom su slobodna a crvenom bojom su označena skladišta koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana skladišta -transport .

Korisnici skladišta su: FIBEX, BAMBUSI, ROAMING, MEGA TREJD.