VELEPREHRANA A.D. – Banja Luka

Veleprehrana.

I SPRAT

Kancelarijski prostor na prvom spratu

Sve kancelarije označene žutom bojom su slobodne a crvenom bojom su označene kancelarije koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana kancelarije.

Korisnici kancelarijskog prostora I sprat LEDO, FINANC, DISKONT.

II SPRAT

Kancelarijski prostor na drugom spratu

Sve kancelarije označene žutom bojom su slobodne a crvenom bojom su označene kancelarije koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana kancelarije.

Korisnik kancelarijskog prostora na drugom spratu je VELEPREHRANA.

III SPRAT

Kancelarijski prostor na trećem spratu

Sve kancelarije označene žutom bojom su slobodne a crvenom bojom su označene kancelarije koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana kancelarije.

Korisnici kancelarijskog prostora na trećem spratu su: VELETEKSTIL, FINANC, DEUS, SPARK, VELAS, MUN,MG LOTUS.

IV SPRAT

Kancelarijski prostor na četvrtom spratu

Sve kancelarije označene žutom bojom su slobodne a crvenom bojom su označene kancelarije koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana kancelarije.

Korisnici kancelarijskog prostora na četvrtom spratu su: MEGA, INTEREUROPA, MCI, EKO ZENIT.

V SPRAT

Kancelarijski prostor na petom spratu

Sve kancelarije označene žutom bojom su slobodne a crvenom bojom su označene kancelarije koje su trenutno pod zakupom.

Veleprehrana kancelarije.

Korisnici kancelarijskog prostora na petom spratu su: TRIGMA.