VELEPREHRANA A.D. – Banja Luka

Veleprehrana.

“VELEPREHRANA” A.D. Banja Luka je preduzeće čija je osnovna djelatnost izdavanje prostora u zakup. Veleprehrana A.D. prvobitno osnovana 1970 godine kao RJ Veleprehrana bila je dio sistema trgovačkog preduzeća KRAJINA UZOR, spajanjem samostalnih preduzeća, Voćar, Velepromet i Kolonijal Banja Luka. Kao samostalno preduzeće, izdvojila se iz osnovne organizacije 1989 godine.

Veleprehrana je prošla transformaciju vlasništva, od društvenog u akcionarsko društvo, (A.D.), sa dijelom državnog i privatnog akcionarskog kapitala.

Raspolažemo sa 19.777m2 skladišnog prostora, hladnjačom u površini od 2.252m2 sa komorama na režimu i do -35°C kao i 2.540m2 kancelarijskog prostora.

“Veleprehrana” A.D. Banja Luka
Dunavska 1c, Banja Luka

veleprehrana @blic.net
racunovodstvo @veleprehrana.com

Tel: 051/309-609 (Centrala)
Fax : 051/307-263 (Centrala)