O nama

“VELEPREHRANA” A.D. Banja Luka je preduzeće čija je osnovna djelatnost izdavanje prostora u zakup, a od 2009 godine bavi se prehrambenom proizvodnjom. Veleprehrana A.D. prvobitno osnovana 1970 godine kao RJ Veleprehrana bila je dio sistema trgovačkog preduzeća KRAJINA UZOR, spajanjem samostalnih preduzeća, Voćar, Velepromet i Kolonijal Banja Luka. Kao samostalno preduzeće, izdvojila se iz osnovne organizacije 1989 godine. Veleprehrana je prošla transformaciju vlasništva, od društvenog u akcionarsko društvo, (A.D.), sa dijelom državnog i privatnog akcionarskog kapitala.

Raspolažemo sa 19.777m2 skladišnog prostora, hladnjačom u površini od 2.252m2 sa komorama na režimu i do -35°C kao i 2.540m2 kancelarijskog prostora. Proizvodni pogon se nalazi u oviru našeg Distributivnog Centra gdje se inače nalazi naše preduzeće. Radi se o jednom modernom pogonu koji je napravljen po svim zahtjevima i standardima gradnje u ovoj oblasti. Podijeljen je u tri linije proizvodnje:

  • linija za proizvodnju tjestenine
  • linija za proizvodnju flipsa
  • linija za proizvodnju keksa

Poštuju se sve norme i uputstva standarda ISO i HACCP što znači da je sam objekat napravljen po standardima i da se higijena u objektu održava na način kako je propisano. Proizvodnja se sastoji od 24 vrste tjestenine – od toga 3 vrste posne, flipsa i za sada pet vrsta keksa sa namjerom proširenja vrste i asortimana. Proizvodimo zdrave i kvalitetne proizvode, što potvrđuju HACCP i ISO certifikat koje smo 2010g. dobili od renomirane francuske kuće „SGS“, a koja ima sjedište i u Banja Luci. Integrisani poslovnik o kvalitetu i sigurnosti proizvoda je osnovni dokument za ostvarivanje poslovne politike preduzeća VELEPREHRANA .

Njime su propisani svi procesi koji mogu direktno ili indirektno uticati na osiguranje ugovorenog kvaliteta proizvodnje i prodaje naših proizvoda. Kao svoj cilj opredjelili smo se za postizanje najviših standarda u proizvodnji i prodaji svojih proizvoda kako bi u potpunosti zadovoljili zahtjeve, ali i očekivanja kupaca. Na sajmu – AGROS 2011 u Banjaluci i dobili smo nagradu za kvalitet „Srebreni klas“.